Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 24:5 —
Gliy gaet'er me voort, Het wordt ghesehoort,
Ghy crijeht'er af goede reute; Ghy meeat dat u behoort.
Als *t al gheslotea was, ras Zaeh meu al up dat pas
Stellen Religions-vrcde, Die men heet Liberteyt.
Eeu eleen bescheyt, Zoo elck wel weet;
Men dede, te Gheudt iu stede, Hecht, reden noch equitcyt.
tAceoi-d dat was ghedaen, zacn Besworen, alzo ic waen,
By broeder Pieter Gaethenen *, En Honbyze excellent,
Heere en wet present, 't Gheesteliek content.
Al waeydet ieghens haer schenen, Bezwoeren 't ooc prompte-
ment.
Vier kereken excellent, jent, Haddet:gkec3telick binnen
Ghent 2;
Broer Paulus preeete in d'eeuc; Dat was een Augustijn 3.
Een Jacoppijn 4, Potter 5 hielt hem lijn;
tSeute Michiels ghemecne Was Ererininem's termijn G .
Decs predicanten vier, sclüer Quamen in groot dangier;
Te preken was haer verboden; Zy moesten 't laten staen,
En elders gaen. Hoort mijn vermaen;
Papen en nonnen vloden, tEn hielp niet wat zy baên.
Erederic Haeck, snoot callant, quant. En Scheerpaert,
den trawant,
Quamen in die vier kereken, Ghewapent, harde snel,
In dit bestel, Als honden fel;
Catholijeken ende clercken Deden zy groot ghequel.
Doen wasser mcer dan eerst, meest Gherooft, ghetrocken,
ghcteest:
Kereken eu cloosters mede, Zeer bynaer gheraseert;
Jae ghemineert. En ghecasseert.
Adieu, K^ligions-vrede, Ghy en wordt niet meer ghe-useert.
X Dalheniis' schimpnaam , die de gezindheid omtreut hem len krach-
tigste schelst, en dien hij zich nog in den loop vau dit jaar, zie lager,
waardig maakte.
2 Bij den godsdienstvrede vaj^ Deo, waren den Roomschen de S.
Michiels-, S. Nikolaas-, S. Veerle (Faraïlden)- cn S. Jakohskcrk , cn de
kapel van S. Kathelijn toegestaan geworden.
3 In St. Jakobs.
4 P. Filippus in S. Veerle.
5 Jan de Pottere in S. Nikolaas.
6 FraQciscus Everacrls in S. Michiels.