Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 240 —
En socht ons verderf ende doot.
Soo spot d'Heer, dit zietmen bloot,
Met swccrelts macht en sot voorstellen,
En helpt de sijne uut aller noot; —
Dies moet men zijnen lof vertellen.
Leert dan hieraen, alle groote helden,
Versehrickcn in Gods wonderwerk.
Tegen wien te vergeefs sich stelden
Alle tyraus hoe cloeck cn sterck;
Vreest den Heer, die heeft ooge-merck
Op al u doen, en, dit bekeer u,
Dat hy sal namaels leeck en clcrck
Oordelen, dus Schade leer u,
O, Neerlantsche steden en landen!
Lact ons blijven in goet aecoort,
En nemen waer Gods gift veurhandcn;
Schuut tweedracht en leeft, zoot behoort,
Naer Gods heylieh en dierWr woort;
Soo sal sijn seghen u bedecken.
Of, soo ghy God weder verstoort,
Sal hy don lan weder verwecken.
1579.
Utrecht en Atrecht.
(Vergl. de Nederlanden onder Filips 11, bl. 152—158.)
L
De sterkste muur of wal, daar God door wil bewaren
Zijn kerk, zijn volck, en 't land, in stormen en gevaren,
Is eendracht, en te zijn, in doen, in laat, en daad.
Een zin, écn hert, écu ziel, éen wil, een stem, een raad.
De eendrachtigheid, die is dc moeder van de krachten.
En 't grootste geweld, dat ooit wij bij elkander brachten,
Geen wapen doet zoo veel, geen oorlogstuig zoo sterk.
Ze is 't allerzwakste volk het sterkste bollcwerk.