Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 23i —
Fy, Bubel quaet, met uweii roomselien Godt,
Ghy gheeft allaet, door u ouwijs gebodt;
Py, hoer outeert, die met 't veelhoofdieh dier
Hebt geboeleert, iut onwtbluslijck vier.
U cardiuaels, eu bissehoppen vileyn
Boeleeren smaels, met u, o hoer oiireyu;
Wie soudich is van uwe broerkeus al.
Geeft ghy remis, om eomen niet ten val.
Dit paeps gespuys meest leven na haer wil,
Waut selfs abuys hebben sy, en verschil
Van ordening, eu nonuencloosters veel.
De handeling van dien is oudeuchts deel.
De Jesuwijts willeu de beste zijn.
Doch ypocrijts zijiit iu beveynsde schijn;
De Capucijns gelijckcu 't heilich vat.
Onnutte zwijns zijnse, verstaet wel dat.
De Minnebroers hun handeling is snoo.
Doortrapte loers, en bidden broot om Goo:
Vrouwe-brocrs eu Preeckaren int gemeen, - •
Na 'trecht beken, vau al en deughter geen.
Koor-dekens mee, dwelek souden tcgeuslaen
lQ,uaet datmen dee, die stcllcnt oock soo aeu.
Als proosten doen, en ooek prioren erch.
Die door gewoon wel gaen in de herberch.
Ghy menschen blint, gelooft niet sulcke liên.
Die onbesint haer eygen quaet niet sien;
Blijfdy versteent, is u verstant ontvroet.
Mits ghy nu meent dat 'thout mirakel doet? —
Eick clooster mach wel heeten ecn moortkuyl.
Het boos gewach Imer selven maect heel vuyl:
Om dat suick soch is van de hoer gesooeht
Tc Babel, doch dat God niet meer gedooeht.
U oogeu dan wilt o])en doen en siet.
Dat ghy hiervan u wacht eu van haer vliet,
Cains ghebroet, haer logens niet aeuhoort.
Het paepsche bloet dooeht niet, al dc kousoort.