Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 232 —
ïllet veinsterclcinmers • verdruckt die gaen deur de deure'.
Met grypende wolfven verclect de schapen natuere,
Met dieren ghelde vercoopt Gods woort playsaut,
Met Arrius' raet helpt d'onnoosel t'aider huere.
Met achterclap wijst paus en priesters verhandt.
Met vleesch liberteit wcrct den rauwen gheest constant,
Met slangcn-gheslaehten werpt den aermen in pyne,
Met de Mennoniten vnlt u kisten vaillant; —
Dit's Calvinus' afcompste en der Geusen lyne.
Princelicke prince, en wilt ons wet niet vennindercn,
Met Basa wilt alomme dooden die propheten.
Met Joannes Hus wilt Gods kercke hinderen,
Met Zwinglius zijt alle qua kinderen,
Met den Calvinisten deckt Gods secreten.
Met Marten Liiyter wilt u vermeten,
Met raet, menich dusent boeren te bringhen om den hals,
Met gheveynsde liefde dect u feuinighe beten,
Met Hermannus 2, Datenus , deur leeringhe valsch,
Mot loosen upstelle verraet vlaems, duyts, en walsch,
Met den Amiral® en Condé sturt bloet boven maten,
■'Met mijn discipels maect te Ghent veel ghesehals.
Met boosheit weert raet, gouverneur, en staten ,
Met Nassauwe bedriecht alle ghecsteücke prelaten ,
Boven al veracht den paus, ghestelt van God divine.
Oft anders zouden wy ons rijcke moeten laten; —
Dit's Calvinus' afcompste en der Guesen lyne.
1 Naar h»t bekende tekstvers uit het 4c Evang., vorwetea de Room-
Ëchen den Hervoi-mden dat zij door het venster binDenklommen.
2 Herrn. Model. 3 Cohgoy.
La Motte in Grcvellngen.
Den edel capitein La Motte, rcsideercndc in Grcvcliuge,
Deed alle die van Vlaenderen hebben de krevelinge.
[„.....is op huiden tijding bij den Sfaten angeeommen
dat M. de la Motte (Valcnün Pardicu, Heer van la M.)