Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 231 —
Caïii was myn eerste vadere in 't genereren,
]\Ict Ismael in booslieit wilt triumpheren,
Met Balaäms wercken laet u bevlccken,
Met Joab, uwen broedere, wilt ruynercn,
Met Esau u versteent herte doet nu entdecken,
Met Sodoma wilt de nonnen tot de oncuyschcit vcrweckeu^
Met Chore, Datan ghcbruyct nieuwe otrerande,
Met Absalon wilt nijdt teghen u vader strecken,
Met de Israëliten u hueverste brynght die ter scliaudcn,
Met Icsabel wil bloet sturten in alle landen,
Met Pharao veracht Gods woort t* allen termyne,
Met Achab werpt Gods priesters alomme in banden; —
Dit's Calvinus* afcompstc en der Geusen lyne.
Met Babel noempt die rechtveerdighe alom verraders,
Met Icroboam keert al omme die Met des Heeren,
Met de Dagonisten weest dueght-versmaders,
Met Andronicus om moorden weest gheen beladers,
Met de Dansers wilt druck in vrneght verkeeren,
ISIet Solmolac wilt Calvinus* stmyck vermceren.
Met de Asiarothyten zijt de Papauwen vercleencndc,
Met Älammon brynght de rechtveerdighe in 't verzecrenf^
Met de Giganten maect wedewen en weesen weenende,
Met Sisera zijdt dlandt oorloghe verlcenende,
Met Vasta hoovcerdich cn wilt niemant obedicren,
Met valsche rechters zijt Susannam stccnende.
Met Baltliazar wilt kercken en cloosters pillieren.
Met Antiochus en wilt niet d' heiige daghen vieren ,
Met Manasscs veracht Gods heilighen ten fyne.
Met Nabnchodonosor wilt u zclveu verderen; —
Dit's Calvinus' afcompstc cn der Guesen lyne.
Met de Ipocritcn en Sarasynen wilt de liefde vercauwen,
Met vercicrde graven leght u uutwendich schoon,
Met dc blende laet dén zienden den wech benauwen,
Met de lucghcnen willen wy ons rijcke ophauwen,
Met blasphemiën laet nu weeren Gods kilct idoon ,
IMet gheveynsdc helichcit zonet 's weerelts loon,
Met ludas' giericheit stelt u te labuere.
Met quaet voor goet te gheven eu macct u niet te noon,