Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 550 —
"Want al es Mygliem vau moorden tAntwerpen ghevanghen^
Eude Zonnevelt van Lamotte^ commen in verstraugheu,
tWaer jammer, zeg* ic, al zijn zy in boosheit verblent.
Dat zy niet waren onder ons heische regiment"
Sprac Lucifer, met alle zyiien raet; —
Dies niet en ghelooft, eu doct goet noch quaet.
Doen wasser eenen wysen raedt ghehauden,
Hoc dat zy meester Pieter Datheen inhalen zauden,
Upperste bisschop van Gheudt, niet om verstranghen,
Naer zijn presentie heeft clc duvel verlanghen
Met Jacobum, Joannem en ander daer zeer verhexxn
Ende Beza, haer paus, God van Geneven,
Die zal in den gloyenden zetel zeer wel mieken,
Daer zal hy slanghen ende padden slicken,
Die hebben wy met tonnen uut Indien bracht.
Dan oock graef Jan met Hollae, hier up wacht,
Om heurlien te brynghen in dc helsehe gronden.
Dies verwachten wy oock mijnheer van St. Aldegonde^
Met meester Pieter de Rijcke een groote roffiaen
En de achtien-mannen met capiteyn Bemaert^ volghen aen,
Ende Marneau met Tempel te Brussel gheseten,
Met dc Adels van Ghent dienen hier niet vergeten.
Mits oock haeren crijchraet, al Ghues- cn Hcmbijs-ghcsint.
Doen quam Judas, haer vader. Lucifer ontrint,
Ende heeft hem een rolle in zijn handt ghegeven,
Daer alle zijn vrienden stonden hinne gheschreven,
Die ghynek men alomme rustich formeeren;
Men magh allen droom wel wat stoffeeren.
1 Zie hen. bladz. 232.
2 Marnix St. Aldcgondesberg.)
3 Gentseh hervormde.
4 Vlaamscb bevelhebber.
5 Olivier van den Tempel, de stad- en krijgs-voogd in Brussel.
Der Geuzen afkomst.
Verhueght u, mijn kinders, die my subject zijt.
Als Saul hooveerdich wilt verjubileren
In 'tbemerken mijns afcomsten, die gheheel incorrect zijt,
Jeghens S^-^ Pieters stadthouder in 't quaet verweet zijt: