Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 1.7 —
Die verre ende nae was wel becant,
Beyde in doeehde ende in eren,
Doe gliinet haestelie verkeren.
Als Iii wel selve sereeff;
Want sijn soen, die nae hem bleefF,
Die leeide zeer in overmoede,
Dat dede: hi was van hoghen bloede,
Van beyden syden wtgheboren;
Die helt sijn volck al hier te voren
litermaten zeer in dwanglie;
Na deser tijt en wast niet lauge,
Hi en bleef optie Vreesen doot,
Daeran geschiede yammer groot.
Want alle sijn vole liet hi in rouwen.
Doe quam dit lant an ccnre vrouwen,
Dat was des keysers wijff van llomen;
Waer moehtmen enich hogher noemen
In Kerstenhede, dan skeysers wijff? —
Nu quam in Hollant menich kijff.
Sint dese vrouwe was ontfaen;
Dat mach men menichsins verstaen,
Doch weetmen wel die reelitiehede,
Buten slants en binnen mede ,
Wildment mercken by ghelijke:
Die keyser van den Roomsehen rijcke
Daer hadde dese vrouwe kinder by,
Die machtich waren ende vry;
Hertoghe Willem niaectse heer
In Hollant, ende dede hem eer,
W^ant sy en mocliter nerghen bet bestaden;
Daer nae wortet haer gheraden,
Dat sijt selve wilde behouden,
Nu moeehdi mercken by wat schonden.
Dat het volck begonsie te scheiden;
Dat dede die strijck* twisken hen beiden.
Als ghi hier nae wel moecht verzinnen;
Int eerste huldemcn der keyserinnen,
Daer nae den hertoglie, horen zoen.
1 Stvijl?