Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 669 —
Zy ghynghcn door d'helle zeer onglierust;
Doeii sprac den ccncn : ,, cylaccn, ahe!
Wacr vinden wy onsen goên vrient Lumé?
]Iy wacr lüer ter feesten quaet vergheten,
Hy plach zoo gheerne hloeldaermen tc eten."
„ ily zal wel commen," sprac Lucifer, „ naer den ghcur.'
En terstont quam hy met Condé daer veur.
Dies elc liem vraeghde daer up dat pas,
Oft graef Jan van Ghendt' nict commen cn was.
])ocu zeyde Lucifer: „ ic hebber om ghezonden,
le zaïïde hem zelve halen, waer ic ontbonden,
Want 't is voor my een groot vercleenen,
Hy zaude my den scliadt van kercken en cloosters lecnen,
Daer sftude ic een erfve mede coopen liier in 't ghemeyn ,
Want die helle, die wort ons noch veel tc cleyu,
Om mijn feeste handen, dies ic verflauwe;
Dan wacht ic Casimirus met Willeken van Nassauwe,
Met zijn huusvrauwe, ecn gheprofeste nonne^,
Ende oock de Weerdinne iu de Roose te Lonncn ,
Die 't volck zoo diemael hebben bedroghen; —
tEs dicwils waer al schijntet ghelogen.
Door dit droomen docht my, dat ic sach wondere;
Als ic ging kijcken boven ende oudere.
Zoo en was graef Lodewijc daer niet vergheten,
Hy att ooe peinsen, daer hy was gheseten
Met graef Adolph ende zijn adherenten.
Die ooe gheweest hadden des weerelts regenten;
tQuam daer al ter feesten, 't was vet oft maghere,
Maer daer ghebrack Ryhove, den alaermslaghere,
Die mocht zijn trommels doen slaen om danssen.
Doen sprac capiteyn Bouck 3 tot die groote hanssen :
„Het volck is te vele hier boven maten,
Hoe zullen wy Zonncvelt^ connen inne ghelaten,
Ende onzen vrient capiteyn Myghem^ eersaem?
Zy hebben in 't rooven en moorden haer beste ghedaen,
tWaer jammer dat zy beide bleven hier buten." —
„Men zal ze best in den peck-kelder sluyten,
1 llembysc. 2 Zie hoven Madz. 150.
3 Vlaamsche cn Staalsche hevelhebl>crs.