Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 227 —
IL
„Mcii zong doen langs de stralen het volgende liedeken,
dat ik, om de waarheid daarbij zeer aardig uitgedrukt,
alhier wel heb willen stellen." (Gesch. van Vlaand., door
J. P.'vau Male, bl. 26):
Lcnaerd van Brugge Boog zijnen niggc.
Om te dragen 't gemeene last;
Hy hadde de brieven Gezien van Lieven i,
liy en heeft er een Iiair niet opgepast;
Hy dochte 't is beter ecn ander zee.
Men mochte belasten, My en mijn gasten,
Te dragen de basten. Gelijk Incvcn dcc. -
Claes van Brussele, (iualic gepeistert,
Scerc vereistert En desolaet.
Met sijnen tempel. Een qualijck exempel,
Maeckte sijn sinnekens desperaet.
En Claes hadde geern pacis cn vree.
God wil z' hem verleenen. En allen die 't meenen.
Of hy zal weenen, zoo Lieven dec.
Rombout van Meehelen, Kleene van machte.
Houdt ook de wachte Jegens zijn vrind,
Hy komt ze ter baten. Al die hem haten,
Hy strooyt sijn pluiinkens al jegen den wind;
Nochtans is hy al ziende blind,
En bouwt op ecn onvaste stee.
Men zal hem betrapen. Al heeft hy de Papen
Van honger doen gapen. Zoo Lieven deê.
Hans van Antwerpen, Die ik mecne.
Groot of klccne. Arm of rijk,
Gy, gewapend al tot der tccne.
Men vindt cr geenc Uwes gelijk;
Gy willet al wagen.
Halsen en kragen, uw eers-gat mee;
Uw vlot sal kampen En gy moogt stampen,
Maer in 't lest saldy rampen, zoo Lieven dcc.
1 Nam. van Gent. 2 TnlSiOnam., verg. dc aant. der vorige blad/.