Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 22G —
Brugge aan Gent.
[In Brugge zag men met ontevredenheid den Gentschen
Oranje- en hcrvonnings-zin, daar er „in de stad nog veel
Cathohjken waren, die de nieuwigheden van die van Gent
verachteden, en deze deden wel aan het huis van den bur-
gemeester en aan het stadhuis pasquillen plakken, uitma-
kende de Gentenaars voor muitemakers, stropdragers ^ kwa-
de raetslieden, pluimstrijkers van den prins van Oranje."
(DeKempenare, bl. 193.)]
1 Van vpge hun opstand en straf onder Karei V. Zie boven 1 bl. 209,
1.
Gy Heeren van Brugge exelent,
En volght niet den boosen raedt van Ghendt;
Wildi van 's eonincx weghe wesen in gratiën ontfaen,
Laet cloosters ende keercken buyten der stede staen.
Veel mein sehen, vol van calaignen.
Schamen hun te dragen 't velt-teeken van den coninck van
Spaignen.
Sy dragen sluyers, ende gesloofde causens, ende herten van
Oraingneu
"Van appelen, die groeyen in 't coninckrycke van Spaignen;
Maer, eer dat den somer sal kommen ten heinden.
Sullen met huerliedcr vclt-teecken naer Hollant ende Zcc-
landt heleinden.
Die stropdraghers ende muytmaeckera vau Ghendt bedriven
raige,
Sy houden ghevanghen en willen dooden groote personaigen,
Daer-en-boven sy rooven keercken, cloosters, godtshuuseu
ende hospitaelen;
Den tydt sal kommen, datse den coninck metter galghe sal
betaelen,
Sy soucken te brhighen ander steden in sulcker calaignen,
Dat en es den pays niet van den suspecten Prinee van
Oraingneu.