Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 664 —
Meu sach Diickdalf vcrtrcckeu.
Met ziju gheroofclcii schat,
Maer alle zijn spaensche specken
Liet hy in elcke stadt.
Doen quam ons voor de groote Commandoor,
Die broclit 't pardoen oock rat.
Antwerpen rijcke.
Doen ghy stont inden brant,
Seer looüijck met pracktijcke,
Spraek men al van don Jan:
Hy is royael en liberael.
Men vaut noyt beter man.
Hoort wat ick u sal verclaeren,
Hoet met don Jan is vergaen:
Te Brussel, al op de zaelen.
Heeft hy eeu valsehen eedt ghedaen,
Hoe dat hy terstont, met eeu valsch verbont.
De Spangiaerts sou doen wtgaen i,
Maer eorts, ten duerde niet langhe,
Trock hy nae 't Mechels perk.
Al met soo groot verlanghen.
Sant hy Torion zijn merck2:
Bewaert my geheel 't Antwerps easteel,
lek treek nae Naipen sterck.
Doe heeft het lant vercooren
Dou Matthias, d'ecrtschen-Duck,
Het landt heeft hy ghezworen
ïe helpen wt den druck,
Voor den tyraut, dou Jan becant,.
De Heer geef ons gheluck!
De prince al van Orangiën
"Was zijnen luy tenant.
Gouverneur wt Almangiën,
Over Hollant, Zeelant, Brabant,
Hy waechde zijn goet, zijn vlees en bloet,
AI voor het vaders laut.
1 Een ongegronde en slechts uit deo slechten dunk des volks gesproten
beschuldiging. Verg. de JSederL onder Filips II, bl. 113.
2 Treslong , dien men beschuldigde het kasteel van Antwerpen yer*
rodelijk voor Don Jan tc Iiebben willen behouden,