Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 221 —
Leest vrij alle historiën ende cronijeken,
I^Ien sals niet bevinden, tsy by wat nacie ;
Noch sijnder, die sochten wel hondert pratijcken,
Üm te houwen staen ; maehtmen se niet ghelijcken
Bij Circes gasten, die noch haren dranck smaken?
Verkeerde menschen, die van de reden wijeken,
Want sterke easteelen dlandt meest cranck maken.
Oranje in Gent.
[„Le prince se rendit le 29 Dec., avec le comte Jean de
Nassau à Gand, où il resta jusqu' au 15 Janvier. Il y
fut parfaitement accueilli. La commune lui devoit la res-
titution de ses privilèges." Groen v. Pr.]
„ Daer was ghemaekt een groote stellagie met pilaren
ende een Pyramide verheven, .... in den midden vau
de stelhigie sat de maecht van Gendt onder eenen throon
in eenca thuyn .... ende spraek tot S. R\c. dese
woorden:
Princclic goede vorst, des Nedcrlandts recht vader,
Ic, dijn Gentsche dienstmaocht, heet u willecom dees tijt;
Iu u aenschouwen vcrblydcn wy ons te gader,
Verhopende daeraf het gemecne profijt.
Door u wijsheit en deucht, bestrcekeude haer so wijt.
Dat ghy ten rechten sijt van elcken hoogh verheven;
Je oAre u wt jonst, die ons voorstander zijt.
Een oprecht, open hert, u ten dienste gegeven,
Met liefde, trouwe, macht volstandich hier beneven;
Neemt in dancke onse ionst, al is seer deen de daet.
God late uwe genaed Nestoris jaren leven,
En bloeien in voorspoet, bevrijdt van alle quaet!
Dit seggende presenteerde sy S. Exc. een open herte van
fijn goudt, waeria Synceritas geschreven was,"