Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 214 —
voor de Staatea verzekert." van Mcteren. Zie de bijzon-
derheden bij Wagenaar A^L155. vv.J
Wildy weten wat ons hevrijt hsefl en ghespaert.
Leest de eerste letters van hoven nederwaert.
Die lang leeft, leeft veel denr de Experiëntie,
Valscheyt heet nu deucht, noyt meerder Wegligentie,
En was in de werelt, smt datse Enoch ïiiet.
Rust vindmen weynich, en cleyn Assistentie,
Gheen trouwe, noch verbont en wort gehouden iet ;
Och, dat God niet en behoede, diet al Duersiet,
Uonschuldighe waer vernielt tot vele Steden!
Tsclfde was ons weer berockt, al en ist niet ghEschiet,
jioo Joab Amasa verriet, int schijn van vrEden.
Almaehtich Heere, - bewaert ons hier bel^Teden,
I^eyt ons herders, soo ghy Josue hebt gheOaen,
Maeckt hun aenslaghen tc niet, die sonder Reden,
Altijdt met bedroeh een nieu diseoort rechten Aen !
Corts sal dan twistvergaen,maer tdoctveelhertenCnaghen,
liet breken des peys, Godt en den mensch misHagen ;
Truerich zijn onse daghen, maer den boosen Triumphant,
Indachtich zijt dit elck, och, en blijft niet «Ignorant,
Crauck was ons machte, maer ons verlossiugh Crachtich ;
Heer, hun wreeth* is vercort, door dwerc uwer Haut,
En, wiet leet is, het landt is tot peyse Eendrachtich,
ITverich, maer clachtich, datmer moet om strYdeu;
Ten is noyt gheschiet, dat men siet in onseTyden!
Oranje in Utrecht.
[„Le 18 Août le Prmce vint a Utrecht, invité par la
régence." „ Sonder eenige guarde met sijn ordmaris hofge-
sinde en stoet." (Bor), „ Le prince se confîoit dans les bon-
nes dispositions de la bourgeoisie. A la nouvelle du fait de
Namur elle avoit immédiatement contraint les Magistrats,
et d'une manière assez violente à poursuivre l'affaire de la
satisfaction"!. Groen v.Prinst. „De burgereu hebben hem
1 Do voorwaarden •waarop de Stad zich aan rijne rijde »ondc voegen.