Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 213 —
Waiit wy sieu vcel keysers hebbcut Irou gezworen,
Ooe geeft Philippus do coninc dat hem facit.
Dies twijifelcn wy uiet, wy worden wel betaelt,
AI schiet ghijt ous qualick, wy hopen betere;
Eu willen wy vooreomen iut geslachte daer 't paelt,
De couiue van Vrancrijck is couzijn en petere,
Carolus Quint us, den Flus OuUre^ vermeterc,
Hevet oock beschermt, geholpen met erachte, —
Maer dat ghy so doen sult, houd' ick u discretere,
ühy weet dattet eomen is van Caius gheslachte;
Wüdy dau rust hebben by dage, by nachte,
AI waert dat sy u trouwe tien dnysentmael zwocre,
üeloovet geensins; maer, met wysen gedachte,
Maect u tkint quijt van de Babelsehe hoere.
Priuslicke voesterheeren van God ghedaecht,
Bedicut doch u ampt wel in alle steden,
Scheyt van dit hoerenkiut, en met viericheit vraecht
Na tkint, dat geboren is van cen reyne macht,
Wten geslachte Davids vol heerlickhedcn,
Deu hertoge der salicheyt, den vorst vol vreden.
Een sone des alderhoochsten, na sehrifts oorcondcu.
Die alleen moet gecert zijn eu aengebeden;
Dit kint leyt te Bethleem in doeexkeus gewonden.
Een blyde tydinge den harders ghesonden;
Verhcueht u dan, en soect dit kindeken kleene.
Dat gy trouwe voesterheeren nreugt ziju bevonden.
Tot grootmakinge zijns rijcx en naems alleene;
Van dit kindeken en rade ic u niet te schceue,
Al waert dat mcu u hierom u hooft afschoere. —
Zydy niet verblint met een hart van steeue,
Maect u tkint quijt vau de Babelsche hoere.
1 Kavels bekelide linspreuk.
Antwerpen vau de Duitschers bevrijd.
[Den Se» Aug. „verloste God wonderlijk do slad Antw.
\iit de vreze van eene andere plouderinge, bchoudeude haar
aungebodeu geld. En dus wcrdt dc Stad met haar ka^tcoi