Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 45 —
verwerpen van zijn voorslag om Engeland te huldigen eu
den prins vau Wales graaf van Vlaanderen te maken, als
restte hem toen niet anders dan het land uit te wijkeu.
Wij hebben Brugge in den regel, wat niels
kan beteekenen, in Brussel veranderd, zooals reeds Wil-
lems er de lezing Gent in verworpen had. Thans is er
een tamelijke zin in, niet in strijd met het verhaal
der kronyken : „als Jaeop dit proponeerde den lieden van
Ghendt, die wevers sloughen Jaeoppe van Artevelde doot,
ende ooe nog thien van sinen raetsleden, sondaghs voer
Sente Maryen Magdalenendaeh." — Jakob van Artevelde
heeft zich overigens eerst in deze eeuw, door den ijver van
bclgische geleerden en staatslieden (Cornelissen, Nothomb,
Voisin, en and.) den rang in de maatschappij, de plaats in
de geschiedenis zijns lands zien hergeven, en de verdien-
sten omtrent dezes welzijn en welbegrepen belang (in
zijne aansluiting aan Engeland) zien toekennen, die hem
tot dus ver wederrechtelijk waren onthouden. (Verg. Voi-
sin, Examen critique des historiens de Jaques van Arte-
velde, Gandl841, en de daar aangehaalde schrijvers).]
1545.
Uillem IV ran Holland.
Doe sciedc dacr yammer ende claghen
Binnen sinen lande, in eortcn tydcn;
tVolc gliinc onderlinghe striden,
Die heren scheyden int i partien,
Men ghine den huusman soe casticn.
Dat hem rouwen mocht sijn leven;
Had hi scat of goet te ghcven,
tEerste rumen was hem best;
tGhine soe wondcrlyc int lest.
Dat nyemant en wiste waer onthouden.
Die buten slote wonen souderi;
Dus wast een wout sonder gheuadc.
1 iu?