Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 205 —
Ily waer hier ter feesten quaet vergeten;
Hy plaeli so geerue penssen te eten;
Hy sal wel comen, sprack Lucifer, na den geur;
Ea terstont quam daer met hem den Commandeur
Des elck hem vraechde op dat pas,
Of due dAlve noch niet komen en was ?
Doe seyde Lucifer: ick hebber om gesonden,
Ick soude hem selver halen, waer ick ontbonden,
Want het is voor my een groot vercleenen,
Hy soude my 't geit vanden thienden penning lecnen,
Daer soud' ick een erf om coopen hier int gemeyne,
Want de helle wort my veel te kleyne,
Om mijn feeste houden , dies ick vergramme;
Dan wacht ic Pieter Pietersz i van Amsterdamme,
Die heeft my jammer lick bedrogen; —
tIs dickwyls waer, al schijnet gelogen.
Door 'tdroomen docht my, dat ick sach wonder,
Als ick ginck kijcken boven en onder,
So en was droncken Pranskeu 2 niet vergeten,
Hy adt oock penssen, daer hy was geseten
Met veel van zijn beste adherenten,
Die oock geweest hadden 's werelts regenten;
IQuam al ter feesten, twaer vet of mager,
Maer daer gebrack Sancio ^, den trommelslager,
Die soude dat hoopkcn eens hebben doen danssen.
Doe sprac een tot my vande groote hausen.
Het volck is te veel hier bovenmaten,
Hoe sullen wy Roda 4 hierinne gelaten.
En onsen besten vrint, capiteyn Juüaen 5?
Hy heeft alomme zijn beste gedaen,
tWaer jammer dat zy beyde bleven daer buyten.
Men salse best inden peck-kelder sluiten.
Want 'twaer jammer, al is Juliaen half blent.
Dat hy uiet en waer onder 'theische regiment,
Sprack Lucifer met alle zijnen raet.
Diet niet en gelooft, doet goet noch quaet.
1 Hevig-spaanschgettode Schout van Amsterdam.
2 Fr. Yerdugo ? 3 Don Sancho DaTÜa?
4 Hier. de Roda. 5 Romero.