Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 639 —
Zy moestcu 't cruys helpen draghen:
Veel wasser met S. Job gheslaghen,
To waghen moest mense vueren;
Die Spaengiaerts volchdcn van achter aen,.
Nae de Cathuysers ziju sy ghegaen *,
XJirecliJi was al in rueren. i
Oorlof, ghy burghers goct, |j
Dit is tot uwer eeren, Ji
Danckt den Heer al met der spoet, 1
En den edelen prins loeft seere, ^i'
Älct de heere van der stede ^ ji
Knechten ende gouverneur, li
^Locft die heer der heeren, - '
'Verblijdt u nu in desen tijt,
Ghy zijt nu van de Spaengiaerts bcvrijt, '
Die u benouwen seere.
1 „ (Sij) tiju gelogen int Convent van de Cavthuysers buiten Utrecht^
aUvacr sy cenige dagen bleven, tot dat sy geconvo^eert weiden over Crim-
j)en naer Breda eu loo voort« uaer Antw.'' Hor.
Haarlem weder vrij.
Anno 1577, doe werden gelaten
t Garuisoen uyt stad, op d'eerste Maert,
En onder den Prins, van vroomen aerd,
Quamen wy weer, op die selfde tijd,
Als ons stadhouder lief en waerd.
Die ons tot nochtoe heeft bevrijd.
Door Goods sterke hand gebenedijd.
Alwaer al de wereld op ons verhit,
So sterk, so fel als men mocht bedenken
Is God met ons, verstaet wel dit,
Niemand sal ons dan mogen krenken;
Geen vijanden, hoe bitter verherd.
Al hebbense lust te doen verdriet;
God kan 't veranderen, ja hoe verwerd,
tExempel is klaer acn ons geschied.
Gelijk God Daniël verloste uyt der wreede leeuwen mond.
En Susunua beschermde voor die twee oude qua boeven,