Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 197 —
tegelijk met de bezettingen van Viauea en Kuilenburg.....
naar Antwerpen." (Wageuaar.)]
Wie wil hooren een nieuw liet,_
Dat sal ick u singhen,
Watter eortelinghen is gheschiet.
Dat sal ick nu volbringhen.
Van de Spaengiaerts alghemeen,
Zy waren op Vreboreh groot en eleen,
Zy wilden den haen gaen maken,
Zy meenden wel te krijghen buyt,
Maer sy moesten ter poorten wt,
lloe sullen zy in Spaengiën raken?
Zy maeckten dacr soo groot gedacht
Zy eomen onnoosel kijckeu;
Sy quamen op sint Thomas-dach ^
Wt, met roers cn met pijeken;
Zy liepen van Vreboreh seer verstoort,
Sy meenden te doen een wreede moort, \i
Omtrent ten twaclf uren, ?
Sy branden sint Catrijneupoort, " j
Maer, God dank, ten ginck niet voort,
tEn mocht haer niet ghcbeuren.
Dit sach soo menich jongher helt, J
Die hebbent soo saen vernomen, jj
Sy hebben de sehiltwacht wtghestelt, f
Sy zijn tenigh gheeomen.
])c Spaengiaerts schoten so menigen schoot,
Sbo dattet die burghers hebben ghehoort,
Sy waren ter tafelen gheseten;
Mans, wijfs, klcyn ende groot.
Doen Utrecht was in groote noot,
Sy hebben den hongher vergheten.
1 ,, Op st. Thoroasdach des middachs, hebben de Spangiaerts, leg-
gende op Vredenborch, geschoten met beuren groten geschut in de stadt,
ende mede afgevallen met stichtinge van brandt, tot twee avonden toe,
waerdeur sy gepast hadden die gansche stadt met alle die inwoonderen
tc vernieleo ; deur welcko commotie ende groot gewelt , veel korcken ,
cloosteren, gasthuysen, ende huysen sijn vernielt, rails noeb veel borge-
ren , die dairdeur hair leven gelaten, ende bedorven siio." TDodls Ar-
chief, 1. 266.) J V