Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 18G —
Vau bovcu af ter neer.
Het maeckte groot ghcschalle,
Dc borgers deden groot weer;
In de kerek zijn zy gheloopcn.
Met water alsoo ras.
Hebbent overal begoten.
Al op dat selve pas.
Wy zijn nu nieuws gheboren,
Borghers hebt goeden moet,
Danckt God int hoochst' vercoren,
Dattet liier hy bleve goet;
Die schacd* is te overwinnen,
tis nu oock al ghedaen,
Maer tot Antwerpen t binnen,
Is meer schaede ontfaen.
Mochtct ander steden ghelucken,
Soo te worden het crijchsvolck quijt,
Zy wenschten meer torens ontstucken.
Al sonder langher respijt;
Men siet claerlijck voor ooghen.
Dat de prophecy is vervult,
Dat de toren in brant is ghevloghen,
Weest doch hierin verdult.
1 Zie boven.
De Npanj aarts iiU Utrecht*
[„ Die van Utrecht deeden, sedert eenigcu tijd, ernstige
pogingen te Brussel, om van de Spaansche bezetting, die
op *t slot Vredeuburg lag, ontslaagen te worden. De Span-
jaards, hiervan de lugt gekregen hebbende, wp.ren op den
21en van Wintermaand ter stad ingerukt, en hadden ver-
scheiden huizen aan brand gesteeken. Doch de burgerij,
geholpen door dc Duitsche knegten, die in de stad lagen,
hadden hen wederom naar binnen gejaagd. Toen was men ge-
vallen.....aan eene volkomen' beleegering van 't slot, dat
echter nict voor den elfden vau Sprokkelmaand", en op
herhaalde uitnoodiging van Don Jan, aan Bossu werd in
handen gegeven..... „De Spaansche bezetting vertrok,