Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 195 —
Daer was noyt schoonder vieren.
Op sint Martens toren minjoot;
Die sciialmcyen lioordemcn spoelen
Opt wijnhuys, met soet gheluyt.
Met harpen cudc veclen,
Soo toghen die Walen wt.
Zouden wy ons niet vcrhcughcn,
Wy waeren in grootcn noot.
Niet ghenoech connen wy ons vernengen.
Want sy ons maeckten bloot.
d'Overlast is niet om vertellen;
By 't goet van ons ghedaen,
Seyden zy, int van^ien des cornellen.
Die u met moort en brant wou slaen.
Ick sal u gaen verclaeren.
Dat in geen heeren-laut.
Meer blydschap is weervaren.
Als in üroeninghcu is bekant.
Van picktonnen branden en delven,
ïe drincken oock voor de deur;
's Nachts tusschen tien en elven,
Quam ons d' ongheluck veur.
tGhebeurde met veel schromen.
Al op derselver nacht.
Dat dc thoren in brant is comcn,
Daer was soo groot gheklach;
Men hoorde karmen en wecneii,.
Och wat jammer is hier glieschiet!
Ilier toe kan helpen onser ghcenen,
'tMach branden so langh alst God belieft.
De vlam is opgheslaghen,
Al in den toren hooch,
Dc balekcn branden by vlaghcn.
Om dat sy waren soo drooch:
De clocken hoordemen klincken,
Zy vielen al op den eront;
De vlamme sachmen oUncken,
tHccft soo menich hart doorwont.
De pijnappel is ghevallen.