Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 192 —
Verrader, schelm, dief, oubevreest,
Ende moordenaer daar by.
Mijn zwager Rijsbroeek i, hooch geacht.
Die hebbense daer aen mijn zijde gebracht,
tVangen was daer goeden koop;
En Mepske voort in zijn huys bewacht
Want hy is vau onsen hoop.
Eernand dc Loup 1 moelit niet ontgaen,
Maer in eene zwijne-kot is hy gevaen;
Die wachtmeester! moest oock voort.
Hoewel hy in een schoorsteen was gcgacn,
Dacr hy bykans was vermoort.
Easeus van Zutphen 1, een comel,
Die was geraect in een monicx-vel.
Een moniex-cap ick meyn.
Na 'tschoenmakers gat moest hy al snel.
En een nieuwen bisschop seyn.
Doctor Logcndorp3, wijt vermaert.
Die moest daer oock mede op dese vacrt,
Al zijn loghen holp hem niet;
Mijn arme wijf wort niet gespaert,
Is oock me gevangen, siet.
Daerna Monccau en Boystemaen 4,
Die moeten iu Vrieslandt oock achter aen,
Met menich fijn carnuyt.
Die met my wolden gemoordet haên,
Maer d' aeuslag is comeu wt.
Des worde ick nu seer gekrenckt,
Van elck als een diefiieneker geschentj
Isser niet een duyvel inder hel.
Die my helpt? wt dit cliënt,
tValt my tc zwaeren ghequel!
Ick vrucht oock seer dat Martigny,
De Brusselsche gesant, bezwaren sal my,
1 Zie dc aantt. op hel vorige tied.
2 „ Den Lt. Johan Mepske deden sy in sijn eygen huis met 15 solda-
ten bewaken." Bor.
3 ,, Or. Juriaen Westendorp i Raedt des Coninx in Vriesland."
4 ,,Sy hrhl>en oock gevangen genomen hopman Monceau, en and."