Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 191 —
llctwclcke glieschiet na 's Pawes raet.
Wiens wtcrste ghcdauckcn cu wille bestaet,
In Gods woort te roeden wt,
Door ons heyloose Spaengiaerts quaet.
Als een boos fenynich cruyt.
Daerom ick ook wel viytich seer.
Na zijnen heischen raet my schickte weer,
Tot verwocstinghe van het landt.
Met ruyten en rooven ymmermccr ,
En daertoe met moort cn brant. *
En als de Geusen daeromme met macht,
Heur hier en daer tcgcns my hcljbcn gelacht,
Ed Bartclns i gheeomen aen,
Soo heb ick doch deselve verjjiecht.
En dapi)cr tegen ghestaen.
J)acrdoor ick dan oock van minst cn meest,
Ben hooge geacht en seer gcvrccst.
Voor een onverwinnelijckc helt.
Als of ick had eeu coninck geweest,
Met processy ingehaclt.
So dat ick opghcblasen bin,
En vastlijck ghenomen in mijn sin.
Door ecu tyraiuiigen waen,
Het gantsche laut tc verderven,
Als Antweqicn is ghedaen.
Tot Groeningen ïiad iet eerst gemout,
Gelijck nu yeder geworden is kond.
En raet hulp van menich quant.
Die my te helpen onderwout,
In Groeningen en Vricslant.
Dan God cn heeft sulcks niet gcwilt,
Maer mijn moordadigen aenalach gestilt.
Door mijn selfs soldaten net,
Die my, tot mijnen grooten onwil.
Hebben gevangen gheset.
Als ick oyt zy vereert geweest.
Also ben ick nu m een smadclijck forecst,
Viiliaeo noemden sy my,
1 Bailhoid Eutcns van Mcntlicdu.