Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 190 —
Hoc hy was gevaren in Grocningerlaudt.
Dus danckt nu Godt acn elcken kaut.
Dat hy ous dus komt ter baten.
Doen wy byna waren vermant.
IL
(Billy's klacht.)
Casper de Hohles , heer van Billy,
Stadthouder van Vricslaut en Groeuingen vry,
Plach ick my, met stolten moet,
Te schrijven, en laten noemen daer by,
Maer nu ist al t^henspoct.
Godes haut en wonder werck.
Die kanmen nu speuren aen my seer sterck.
Tot een spiegliel elliek Heer;
Die voormaels hielt geen maat noch perck,
Die ben uu verachtet weer.
Ecn schocmakers soon ben ick geboren,
Daer toe een Portugeesehen Spaengiaert wilt hooren,
En van afcoemste oock seer eleyn,
;Mijn moeder is vercoren.
Tot des coninges amme reyn.
Omdat zy de coninck heeft gesoocht,
Daerom so beu ick Casper oock seer verhoocht,
Eu te hove ghckomen an.
Voor pagie ghedienet in mijne jeucht.
Als een ghemaeckt edelman.
Maer als duc dAlva, die olde tyrant.
Zijn tyrannye plceehde int Nederlant,
Hceft hy my, met vroet opstel,
Geset over Groeningen en Grocningerlant,
Tot een spaenschen coronel.
En na des graven van Megems doet,
Sö heeft deselve due dAlve, wcl vroet.
Tot Stadl houder ghemaeckt my
Van Vrieslaut en van Groeuingen goet,
Teghens Barlamonts party.