Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 13 —
1557.
Graaf Willem III van lloSlnnd.
Beter grave, iioeli zijns genoot,
Cluam nie in Hollant, na zijn doot.
Een inaeliticli heer van goede zeden,
Is sijn vole een salieheit,
Ende menighen lande, dat bi hem leit.
Want elek ontsiet hem siueu toren.
Diesghclije viel liicr tc voren,
Vau enen heer van lio^dier waerdc,
Diet soe berechte mitten zwaerdc,
Sijn volck, tiant, die eoopman mede,
Dattcr pays was ende, vrede.
Binnen sinen lande, al ontrent;
Hij hadde die bosen soe ghewent.
Dat si hoer boesheit mosten laten,
Ende totter doecht hem besäten.
Of haer lijf dacrom Verliesen;
Van desen tween mosten si kiesen.
Des en wort hem gheen verdrach;
üec sachmer veel betalen tgelach,
Die in der booshcit bleven vast.
Een heer, die na den rechte tast.
Dien hoortmen van den goeden prisen.
Den bosen mach er wel olf grisen;
Want haer wesen is contracr;
Die bosen scuwen openbaer
Te comen al daermeu recht ausiet.
Dus is den volke wel geschiet,
Die sulkcn heer connen gheraken.
Die ghereehtich is in allen zaken.
Hierna ghevelt, alst wesen soude.
Dat lü starf ende voer ter moudc.
Deze edel Heer, daer ie of waghc.