Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 189 —
Korts daernaer, onbezweken.
Vingen sy noch, met groot jolijt,
Den provoost ^, die hem hadde gestccckcn
In des pastoors schoorsteen wijt;
Loupes werdt met gebracht in 't krijt 2,
Dien sy, soo 't heeft gebleken,
Noemden den beul van Groeningen subyt.
Den wachtmeesters socht oock listen.
Om haer handen te ontgaen.
Dies hy vol argelisten.
Ecu papen-rock heeft aengedacn;
Dan sy kregen hem al mede gevaen,
tEn baeten geen kijven of twisten,
In den dicf-put moest hy springen saen.
Die van den Dam eu Dclftzielc tierigh,
Brochten mede, als Lantsers goedt.
Gevangen haer capiteynen vierigh;
No^t soldaten waren bet gemoet,
Sy zwoeren t'samen met lijf en goedt,
Malkandercn by te staen manierigh.
Om tc verdrijven de Spaengiaerts verwoet.
Voort hebben sy ontbonden
Den ambassadeur minjoot.
Die van de Staten was gesonden.
En van den coloncl gepijnt was ter doodt,
Die sy terstondt, met herten bloot,
Eedt deden, na sijn vermonden,
Om 't landt te helpen uyt allen noot.
Hier na is hy, sonder laten.
Gereden na Brussel vailliant.
Om daer te vertellen de Staten,
1 „Den Provoost van hot selve regiment -was gcvlucbt hi des Pas-
toors huis , alwaer sy hem vonden in den schoorsteen."
2 „Eenigc andere kregen Cap. Lopez gevangen, roepende! hier
brengen wy deu Beul van Groningen." Bor.
3 ,,Dcu wachtmeester Antoni Sarda sochten sy in het bordcel, cn
hem niet vindende sochten sy hem In het patershuis, en koppelden met
lonten eenen moiinick, die hem niet cn wist te wijsen , acn ecn openbare
hoer^ lange Alid gcnacmt , die se so langs dc straten leiden, dan ten
lesten vondeu sy hem in ccn Papcn-rock." ßor.