Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 188 —
Met meer ander boeven doornepen.
Die weleer waren haer overhoot,
Die setten sy gevangen in grooten noot;
Al warense vol loosheydts geslepen,
Sy en konden niet wederstaen den stoot.
Seigneur Taseus verheven *
Colonel van Zutphen was.
Die heeft hem terstondt begeven
In een monicken elooster ras;
Alwaer hy, sonder langer geplas,
Sijuen baert eu hayr heeft doen sneven,
Üni t' ontkomen dit vreemt gebras.
De soldaten, als leeuwen woedigh,
Sochten aen elcken kant.
Om te vinden desen tyran bloedigh;
Dan wat sy deden, den lieven Sant,
Die was in den monieken-paut.
En socht, als ander monicken moedigli.
Na hem selfs, met ecu keers in de handt.
Dan eenen monick, kloeck van aerde,
Verdi'oot dit groot gerucht.
Dies hy den Spangiaert niet cn spacrde,
Maer seyde onbeducht:
Dit is eeuen monick sonder vrucht.
Van onser oorden als de vermacrde,
Maer niet van dit convents gehucht.
Den monick wel considercerde,
Datse niet cn verstonden zijn liedt.
Dies hy hem weder excuseerde.
Endo seyde met cen soet bcdiet:
Daer is dc man, dus houdt hem, siet!
Waer door sy hem appreheudeerden,
!Met die kap, die hem bracht in groot verdriet,
1 »»Christoffel Vasquez , Col, van Z., die sich in de Minjehroi'ilor s-
Cloosler begeven hadde, hebbende sijn hair eu baert op sijn Miniebroedei s
doeu afscheien, eu ecu Aliurebroeders kappe aeugetogeu , waerom d«>
soldaten hem soekendc uiet esi kenden , maer eeu van dc Miurcbroedcrs
seide: ipse est , tenete cum. Ooe hebben sy hem aetigegr'epen en also
mette kappe op te merkt gebracht, ïoepeude: sy hadden weder eeuen
bisschop, (want don overleden C. Kuijf was ccu Alinrchrocder geweest)
cicl veel andere schimpigc woorden.'* Bor.