Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 131 —
Beloofden te wederstaen den moordt;
Dit heeft den eolonel seer haest verhoort,
Dies hy, met groot vestrangen,
Werdt op haerlieden seer gcstoort.
Hy heeft den Loupes i last gegeven,
Te vullen veel gesehuts gemeen
Met hagel, om te doen sneven
De soldaten, groot en kleen.
Die daer naer de wacht trocken reeii;
Dan zijn opset is achter gebleven,
VVant hy quam selfs in 't geween.
Als de soldaten dit verstonden,
Soo zwoeren sy terstont.
Dat soo sy den eolonel vonden.
Hem souden vangen, vat miju oorcont.
Dies trocken sy, met sulcken gront.
Tot voor sijn huys, daer sy, naer 'tvermonden,
Hem niet en eerden na 't oude verhoudt.
Dit heeft den Loupes seer verdroten.
Dies hyse dreyghde stijf;
Dau sy hebben soo seer na hém geschoten.
Dat hy qualijck outdroegh zijn eygcn lijf.
Ja, ziju soldateu, noyt schoonder bedrijf.
Hebben met de ander gesloten.
Te leven en sterven als man en wijf.
Doen zijn sy met eenen gedruyse,
Geloopen uaer den eorouel.
Dien sy eyschten nytten huyse,
Noyt tyran was in meerder gequel;
Sy namen hem med', den goeden gesel,
En setten hem confuyse
üp 't raedtlmys, verstaet dit wel
Daernaer zijnder nog gegrepen
Vier capitemen bloot,
1 Ferd. Loper , aan wien Billy last gegeven had om met tijn volk
't vendel van Lussy te overvallen en vernielen; dezen echter werden in
tijds gewaarschuwd,' en Lopez' soldaten voegden zich bg de anderen.
2 ,,Zy brachten Billy op het Bacdhuys gevangen, mcUcn Heere vao
Ruisbiocck , sijn dochteisman, synen Lieutenant." Bor,