Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 18G —
Dan Grociuugcriaiidt spant dc croonc.
Want sy 't volbraclitcn met ccncn moet.
Gaspar de lioblt^s bloedtgierigli,
Haren eolonel seer licet.
Die heeft doeu graven, onmanierigh,
Eenen put, en een wipgalge wreet
Heeft hy gestelt tot elelts leet.
Om daer met le moorden vyerigh.
Want de basten waren ooek al gereet.
Voorts hceft hy by hem ontboden.
Al zijn capiteiuen kloeck,
Op dat sy, als valsche Joden,
öouden zweei'en ziju versoeck,
d'Welck was: den borger tc brengen om hoeck;
Waervoor sy niet cu ziju gevloden.
Dan Losy en \^ilde niet aen den vlocck
Doen hy nu werdt geware
Losys manneheke dact,
tSoo heeft hy terstondt openbare
Ontboden, al vau der straet,
Losys corporael ende sijnen maet.
Om van hacr allegare.
Te vernemen liaren raedt.
Waer op eenen sergiant van den banicrc
Antwoorde seer kloeckclijck.
Werpende de pen in 't vyere:
lek zy veel liever eer morgen ecn lijck.
Dus en had den eolonel geeuen wijck.
Dan seyde, ick sal u schiere
Doen vallen metten palmen in 't slijek.
Daer na ziju sy gegangen,
By haer soldaten acn elcken oort.
Die alle, sonder verlangen,
1 Al te krachtige onspaanschc voorslellitig. „ Daerna heeft hij (billj)
Uopman Lussy. den eed voorgehouden, die dat afsloeg, tot dat hy met syne
sei'gcanteu cn coiporaels soude licbben gespróken, -waerom Billy dcsolvo
by hem onthoud en hun den voorsz. eed weder voorhield, uiaci'sy seidiMi
plat af, dat sy genen anderen eed doen cn souden, sy hadden over U
jaren den Coninck eenen eed gedaen, by deuvvcickcn sy daclitcn te levcu
eu tc stcivcn.*' (Der).