Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 185 —
Friesland en Groningen.
[19 Nov. kwam Erançois Martini Stella van wcge de
algemeene Staten in Groningen, „ docli Gaspar lloblcs,
Heer van Billy (de landvoogd)... deedt (hem) grijjjen en
strengelijk pijnigen.... Terwijl hij in hegtenis zat wist hij
eenigen der soldaten, die hem bewaarden... en een goed
getal knegten op de zijde der Staaten te winnen. Drie
vendels, sterk omtrent 450 man, besluiten Billy in heg-
tenis te nemen, en voeren 't stuk uit met bijstand der an-
dere. Ook stellen zij, nu verecnigd met hunne spitsbroe-
ders, verseheiden andere hopluiden in bewaring.... De be-
zetting van Delfzijl en Appingadam, en zelfs die vau
Leeuwarden en Staveren, verzekeren zich insgelijks van
haare Hopluiden, dezelven naar Groningen verzendende.
Stella zelf bragt deze blijde tijding aan de Staaten, die,
terstond hierna, Joris van Lalaiu, bij voorraad tot over-
ste van Eries- en Groninger-land aanstelden. In 't laatst vau
Wintermaand werdt hij te Groningen ingehaald, 't Leedt
niet lang of hij bragt hier te wege, dat de bezetting, bc-
taaliug van de stad en 't landschap ontvangende, Groning-
eu ruimde." Wagenaar.]
I.
Verheught u, gy Nederlanden,
Verheugt u, 't is mcer dan tijdt,
Dat ghy siet komen tot schänden,
Die u dus seer hebben benijdt;
"Den Spangiaert cn blijft in 't Nedcrlandts crijt,
In spijt van haer moorden en branden,
Dies sy Godt den Heere gebenedijt.
Brabant cn Vlacnderen sehoone,
Artoys ende Heuegouwe soet.
Die hebben als Utrecht ydoone ',
Haer verbonden met den prince goet.
Om tc verdrijven dat spaensche gebroet;
1 Uliccht had zich iu een brief van 31 Okl. bij de vicdv-handclaari.
<augeslotcu.