Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 131 —
Slaetse, valt dapper aene;
Ghy lieeren, staet malcaiider trou bij.
Wilt pleghen gheen verraderij.
De prins sal niet bozwijeken.
Do coningin van Euglant fyn.
Zal u oock wel bystandieh zijn.
En Vranckrijck desghelijeken.
Prince, laet u niet lastieh zijn,
Al gheefdy schattingh dit termijn,
ïot garuisoen der Staten;
tis beter dat ghy nu wat gheeft.
De wij Ie ghy in vreden leeft,
Alst al moeten verlaten ;
Die Spaengiaert u niet laten sal,
Ghelijck men hier siet overal.
Als sy u overcomcn.
De wapens neemt meê inde hant.
En strjdet voor u vaders lant,
Eidderlijck, souder scliromen.
II.
[„ Tc Brugge was er eenen, die, als deze Pacificatie dacma
onder den voet geraektc, durfde schryven dese vrymoedige
versjes :"]
Wy hebben een fand zonder Heere,
Elk rooft cn steelt er even zecre;
Wij hebben oorloghe sonder strijd,
Grooteu hongher sonder dieren tijd;
Groote eters zonder tanden.
Bederven onze Nederlanden.
Met den monde groot Calvinist,
Metter herten goed Papist,
Met do voeten in als content.
Dus treed elk in den peys van Gent.