Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 131 —
By d' Sialen opghereclit alst hoort,
Om vreedlijck elck te leven;
Die Staten waren doen vergaert
Van Hollant en Zeelant vermaert.
Al binnen Ghendt, die stede,
Den twaelfsten dach van deser macnt,
Tot vrede wacren zy vermaent,
tWelck veel verblijden dede.
tHeeft omtrent tliien jaren gheduert,
Daerom soo menich mensche truert,
Doe d' Spaengiaerts int lant quamen ;
lulautsch oorloch bedervet landt.
De Geusen aeuden water-kant,
Zy benouwen ons altsamcu;
De Spaengiaerts namen ons lijf eu bloet,
De Geusen roofden onse goet,
Niemant mocht 't hooft wtstekeu;
Siet, doe waren wy soo benout
Van vrieut en vyandt menichfout,
Blijtschap doet mijn tough spreken.
Men hoorde 't schut aen allen oort
Afschieten, om sulck blijd aeeoort,
Peck-tonnen branden seere;
Eick sal besitten nu zijn goet.
Om 'tgheloof niet mcer storten bloet,
D' Prius is admiraal der meere i;
Twee hondert vendels men vlieghen sach,
Iu Brabant maeckte men ghewach,
Wt te dryven dc Spaeugiaren,
Zy meenden t' ziju ons Over-heer,
]\Iaer God die plaghet haer nu wcer.
Dat Wördens' wel gheware.
Ghy landen, macckt u op de been,
Vcrslaet de Spaengiaerts alghemcen,
Het sal haest zijn ghedaene;
Macckt u selven in alles vrij.
Die sout hebben geweest in slavernij,
1 In het zesde art. der Bevredigiiif; was o. a, bepaald, dat dr Fiiijs
„ Admirael-Geu. vauder aec" zou blijven.