Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 131 —
Qui Ia chanson a faicte ? C'est un jeune garçon,
Qui a seen la defaicte D'Anvers d'un coeur félon;
Oyant telle amcrüune. N'a esté paresseux
De mettre en main, joyeux. L'encre, papier, et plume.
Pour vous faire clianter Et vous desennuyer.
Geutselie Bevrediging.
Verblijt u Neerlant met jolijt, ^
En danckct God den Heer altijt.
Voor zijn groote weldaden,
Die ons hier zijnen vrede soet
Sent, boven vanden hemel goet,
Zijn ghemeynte beladen;
Siiight nu altsaem een vrolick lict,
Gods gracy die is ons glieschiet,
Ghelijck wy sien voor ooghen;
Hy heeft der heeren hart in d'liant,
Teghen Gods macht cn kan niemant, -
Al heeft hy 't langh vertooghen.
Tot Bruessel zijn alsdoen vergaert
De Stalen der landen vermaert.
Om soo te accordeeren
Met den Prins van ürangie goet.
En dc Staten van Hollant vroet.
Tot God en 's Conineks eere ; •
Te verdryven de Spangiaerts al.
Onsen God daer toe helpen zal.
Want 'tzijn al ziju vyanden.
Om ie vermoorden zijn sy hier,
Ende om le spoliecrcu schier
Al onse Nederlanden.
Den thienden October 1)efaemt ^,
"VVaren d' hceren by een versaemt,
Oin d' zeghel aen te kleven
Aende pays-brieven van aecoort,
1 In de SlalCD-Vergadering van 10 Okt werd het verdrag opgemaakt,
waarmede hunnf afgevaardigden naar Gent togtn en dat daar, gelijk be-
kend 8en Nov., ondciteekcnd en afgekondigd weid.