Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 131 —
Stonden die borghers trouwclijck by:
Wy willen met u vechten.
Al teghen die spaensche knechten; —
Vijfliondert bleven aende Spaengiaerts sy.
Spaansche Fury te Antwerpen.
[„4 Nov.; 2500 burgers of soldaten gedood en bijtia
even veel verdronken, velen verbrand of later in koelen
bloede om^ebrat? t. Hoof, pijnigmg, onmenschelijkhcid.
Aan gereed geld, zilver, goud en juweelen verloren wcl
40 tonnen gouds." Groen v. Pr.]
1.
Waeckt op, gy Nederlanden,
Waeckt op, 'tis meer dan tijdt.
Of gy komt ooek m schänden;
Dus ziet wel toe subijt.
En wilt, metten prins getrouwe.
Verjagen 't spaensch gebroet.
Of hy brenght u in rouwe.
Ja om lijf endo goet.
Wilt doch nemen exempel
Acn Antwerpen playsaut,
't Welck was Europaes tempel.
Van neringe triumphant;
Haers gelijck is noyt gevonden.
Van koopmanschappen schoon —
Wat wil men u vermonden?
Het was des werelts kroon.
Oock kan men wei aenmercken
Haer rijckdommen seer groot,
Acn huysen ende kereken,
Die daer gebout staen bloot;
'tStadthuys magh ick wel noemen,
Met twee Börsen incluys.
Van den Pant moet ick roemen.
En oock van 't Oosterhuys.