Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 131 —
Ai tooncn sy haer soo vaiilant,
Waut wy wenschen oock, wilt dit weten,
Vrylieydt in onse vaders landt.
Antw. Dat ghy sout dencken, broeders plcyne,
Dat wy van u volck zijn vervaert,
Ghy abuseert u al certcyne;
Den Heer, die ons dus heeft ghespacrt,
En voor wien dat wy oock hier strijden.
Die zal ons schilt zijn met aeeoort;
Maer ghy gaet ons alle benijden,
Omdat wy leeren Godes woort.
Vraghe. Strydy dan voor Gods woort waraehtieh.
Zoo stryden wy noch eer yet lanek,
Met al het gantsche laut eendrachtich,
Om hier te leven vry cn vranck,
AVt het gheweldt der spaensche honden,
Die ons dus langh hebben vermant,
En soo vercryghen, t' aller stonden,
Vryheydt in onse vaders landt.
Antw. Q. Brabant, seer schoone landouwe ,
Die woorden luyden daer seer soet,
Dan wildy 't beginnen op trouwe,
Zoo grijpt nu eenen leeuwen-moet.
En wilt dacrin persevereereu,
Of anders wort ghy al verstoort,
A Isoo men ons nu gaet tracteeren,
Omdat wy leeren Godes woort.
Vraghe. Wat denckt ghy, Hollandsche llomcyneu,
Dat wy soo slecht zijn ? — neen voorwaer;
Doe wy Mansvelt ginghen vereleynen,
Eu Barlamont vinghen eenpaer.
Met Juliaen i en ander gasten,
Die sy verheffen als een Sant,
Alsoo bereyden wy, voor basten,
Vryheyt in onse vaders lant.
Aaitw. Der vrienden ract,. seyt die sclu'iftuerc,
Zult ghy achten, Brabanders stout ^
1 Romero; minder juist echter, daar deze mei Roda en and> iiaai Aot«-
•wejpen getrokken was, en tich daarop ia Lier versterkte.