Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— IGO —
Zy meendent met schoonlieyt wel hebben gheeregcn,
Want sy hadden geselu-even aen Barlamont eerteyn.
Die borgers van Brucssel, al met verlangen,
Zy wouden niet ontvangen de Spaengiaerts allcgaer.
Die spaensche heeren namen sy ghevanghen.
En Barlamont seer strange, so 't blijct int openbaer.
De burgers zijn in hacr geweyr getogen,
Alsmen sach voor oogen, zy waren wel ghemoet;
Zy wisten wel dat sy souden zijn bedrogen,
Zy woudcns uiet gedoogcn, maer wagen lijf en goet.
Die van Brussel hebben een bode gesondcn.
Ter selver stonden, na Gent seer wijt vermaert,
üf sy inde sake wilden zijn verbonden i;
Ic moetet u vermonden, sy waren niet vervaert.
Als die van Gent den bode hebben gecregen,
Wat batet veel gezwegen, zy hebbent wel begeert,
De Spaengiaerts te verdryven, wildense waghen lijf en leven.
Dus hebben zijt geschreven, en zijn veraccordeert.
Als die van Geut 't verbont hebben ghelescn,
Zy hebben afgeroepen de placcaten openbaer,
Datse de Spaengiaerts gheen victaly souden senden by desen,
üm gestraft te wesen, als vyanden voorwaer.
Als de Spaengiaerts dees tydinge vernamen,
Zy altesamen quamen na 'thuys te Lykercken saen2,
1 )at sy pionderden en roofden, cn 't goet daer wt namen,
En, tliaerder onvromen, als roovers ghedaen.
Monsieur dc Hierges met tachtich vaendelen knechten,
Quam, niet als de slechten, voor Woerden int velt 3;
1 „(10 Sept.) kreeg men lijdtnge (van) die van Brussel.....de
Vlamingen gevraagd zijnde otn met hen in verbond te treden, hebben
eenigen tijd verzocht, om zich te l)eraden; (16 Sept. hebben) de Vla-
mingen de partij van die van Brabant gekozen.** (de Kempenare's Dagrc'
gister'), „ De geestelijken , die den koning seer toegedaen waren, maekten
groote swarigheydt, om alle Spaignaerts tot vyanden te verklaren , doch
eindelijk, de opregting van de geestclyke goederen, den overlast ende
geweld ... cn het branden der dorpen ... ook de vreese van den haet van
de gemeinte dede hen toestemmen met de andere , hctgene hem daernaer
nogtans grootelykx leedt geweest is." (de Jonge, Ghendtsehe Geschied.
1. 256).
2 Het huis vau Liedekeike was reeds in het laatst van July door dc
Spanjaarts ingenomen.
3 Ilct was niet Hierges, maar Megcu , die met een deel van Hierges'
(zie bov., bl. 148 vv.) leger Woerden vau Sept. 1575 tot Aug. 1576 belegerde,