Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 131 —
Eick roept: „gaet heen na Spaengiën,
Met wercken ongeveert.
Want appelen van Orangiën,
Zijn hier seer wei begeert;
Gaet henen, maeckt kabassen,
Snijt vijgen en rosijn,
Die vruchten zijn al gewassen,
Bequaem is den termijn.
H Is wel wacrd om vertrecken,
Dat ghy nu moetet vlien,
Gy, die in alle plecken
Soo scer hier waert ontsien;
En nu zijt gy versteken
Van elck in 't generael,
'tls t'Ouwenaerd' gebleken,
Tc Brussel principael i.
Dit is mijns herten wenschen,
Daer ick na heb gchaeckt.
Dat nu, voor alle menschen,
Den peys mach zijn gemaeckt;
Dat men in allen steden
Godt mochte prijsen vry:
Hy is een Vader vol vreden.
En blijft ons altijt by!
1 Te Brussel had raen niet alleen , den 20 July, op de lijding , dat
de muitelingen , die voor Mechelen het hoofd gestooten hadden , naar do
slad in aantocht waren, alle maatregelen van verdedigiog genomen, niu ir
daarenboven de drie kompanjyea Spaenjaarden , die de wacht op het llof
hadden , na ecu kort geweervuur, uit de stad verdreven.
IL
Wel op, wel op, Spaengiaerden,
Die nu in Brabant zijn,
Hoe smaeckt u dat gebraden,
Daertoe den koelen wijn? —
Gy moet naer Spaengiën met gewelt,
Sonder paspoort, souder geit; —
Jochey! nu slaet de Spaengiaert vry.
In Brabant quamense dringen.
Die spaensche jonckers wijs.