Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 131 —
Niet by 'scoiiinghs belasten,
Maer door Granvelle loos.
Die sant veel vreemde gasten.
Die hy daer toe verkoos.
Sy quamen als bloode honden.
Het bleeck terstont seer wei.
Men hevet wel bevonden,
Sy vielen te rebel;
Want als wy nu dit vaten,
Sy deden, bot en slecht,
Tegens 's koninghs placcaten,
Ja, reden ende recht.
Dit hebben wy verdragen
Wel heen tliien jaren langh.
Dat wy lagen beslagen,
In des Spaengiaerts bedwanek.
En gehoort de spaensche sprake.
Dat ons verdriet den tijt.
Nu is Brussel d'oorsaecke.
Dat wy dit worden quijt.
Eick is op haer vergrammet,
Ja de Staten nu oock;
Brussel seer vyerigh vlammet.
Overal gaet op den roock;
Die van Antwerpen gepresen i,
Die koopen turf en hout.
Willen sy daer langer wesen,
Sy sullen worden kout.
Nu roept, met accordatie.
Den algemeyneu Raet:
„Kracmt op', gy spaensche natie,
't Is beter dat gy gaet;
Eick is op u verbeten.
Want ghy zijt hier suspect.
Of gy sult worden gesmeten,
Soo gy niet cn vertreckt."
1 De verdreven spaansche soldaten verzamelden zich op het kasteel
van Antwerpen, waarheen Verdngo cn andere bevelhebbers geweken wa-
ren. (Zie dc Niedert, onder f-Vips U, bl. 100 )