Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 131 —
Het is aen allen zy.
Dus laet u claglieu, in desen dagheu,
tZijn al ghemecne plaglien,
Daer en is nu niemant vrij.
Wat willen wy veel scgghen,
Laten wy 't lijden met ghedult,
Als wy 't wel overlegghen,
Soo ist meest ons eyghen schuit ;
Wy waren hoovaerdic i ende rijck,
Wy leydent over met .praektijelc,
Al om ons naesteu te verraên;
Dus wil de Heer, na zijn begheer.
Ons nu met roeden slaen.
Ghy prineen wilt dit weten.
En onthouden op dit pas,
Doorleest al de propheten,
Hoe dat met Israël was:
Dc Heer en heeft haer noyt gheplaecht,
Als zy deden dat hem beiiaechd'.
En volghden zijne leer;
Dus laet u sonden, nu ten stonden,
Soo wort ghy van 't lijden ontbonden,
Soo neemt uwen druck een keer.
De spaansche soldaten in den ban.
[„De overgave van Zierikzee, mensehelijker wijze zoo
noodlottig, en echter het middel van behoud. De Spaan-
sche soldaten die regt hadden op 22 maanden soldij, wa-
ren door den buit op verre na niet te vrede gesteld ; tc
minder dewijl, na den dood vau Kequezens, door het be-
stuur van den llaad van State, zonder genoegzame een-
heid of klem, weinig ontzag ingeboezemd werd.'* (Groen
v. Pr.). — Aan 't muiten geslagen bedreigden zij Vlaanderen
cn Brabant. Den>25e»i July namen zij Aelst in. „Lorsque la
nouvelle d'Alost parvint àBnixollcs, elle y excita l'indigna-
tion générale; les étais de Brabant se plaignirent énergi-
quement de l'apathie du gouvernement cn face des fureurs
d'une soldatesque effrénée; leurs réclamations furent sou-