Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 131 —
Nu sulien de Geusen haer verbhjden,
Van desen grooten afval,
Maer de Paus, tot gelegeuder tijden,
Ecn nieu gouverneur senden sal;
Hy sal ons niet heel verlaten.
Al schijnen wy desperaet,
Wy troosten ons selfs bovenmaten.
Al hoe qualijck dattet ons gaet.
Wy sullen ons weder vervrouwen.
Dat Zicricksce sal gewonnen zijn ^,
De Spaengiaerts staen ons by getrouwe.
Tegen alle der ketters fenijn;
Onse paus wil zijn rijck niet Verliesen,
Daerom sal hy senden solaes,
Hy sal haest een gouverneur kiesen.
Spijt alle de Geusen dwaes.
Dat Vranckrijck wil accordeeren.
End' maken daer pays en vree,
En de Hugenoten triumpliecren,
Dat doet ons herten soo wec;
Sy sullen do Geusen hulpe senden.
Tot onser grooter ruwijn.
Dat, waer wy ons keeren of wenden,
Onse macht gantseh en al verdwijn.
Hondert zielmissen willen wy lesen.
Voor de ziel van onsen Commandeur,
Alle heyligen aenroepen by desen.
Om Christum ons te bidden veur.
Dat hy de ketters wil uytroeyen,
Ende ons trouwelijck bystaen.
Op dat zy niet langer en groeyen.
Die ons Misse heel tegenstaen.
I Zie het volgende lied.
Zieriksee.
[Terstond na de verovering van Bommenede (zie bLl57)
hadden de Spanjaarts het beleg van Zieriksee ondernomen,
dat echter eerst den 29^" Juny 1576 bij verdrag overging.}