Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 131 —
Krijgstocht op iSchoiiwen.
(Sept.)
[De nachtelijke tocht door het water naar Seliouwcn be-
hoort tot de merkwaardigste feiten der geschiedenis; men
zie hare beschrijving bij Wagenaar, IIL 70. v. — 't Gan-
sche eiland werd daarop door de Spanjaarts afgeloopen, die
Brouwershaven innamen, en vervolgens Bonmienedc stor-
menderhand veroverden.]
Och God, wilt doch vertroosten
De benauwde gemeente seer.
Geen hulp van Zuyd noch Oosten,
Dan alleene van Godt den Heer.
Anticlurist, met zijn gesellen,
Rasen en woeden heel verwoet,
Godts uytverkoorne sy quellen.
En storten 'tonschuldig bloet.
Gelijck men magh aeuschouwcn,
Aen den nieuwen Commandeur,
Die 'tlant brenght in 'tbenouwen;
Sijri rijck heeft niet laugh geduert.
Dc zee heeft hy verlooren.
Met haer steden groot van macht.
Zijn schepen geen victory oorbooren.
Tegen der Vlissingers kracht.
Een aenslagh dede hy maken,
Op 'tkint van Schouwen lijn.
Om een hoecxken in zee te raken,
Maer ten sal niet gewonnen zijn.
Ten eerstein heeft hy ingenomen
Brouwershaven, de schansse groot,
Daerna heeft hy sonder schromen.
Belegert Bommene minjoot.
Binnen Bommene drie vaendels lagen.
Al van des prineen heyrkracht,
Die 't niet met wille opgaven,
Maer wederstooden met macht.