Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 12G —
ßorgcrmeester ea schutters mede.
Die quamen liaer in 't gcmoct,
Met vaendeis wijt ontloken, ^
Seer Instigh triumphant,
En hebben vriendelijck gesproken:
Weest wellekom in Hollandt!
Dns wilt doch vreueht hantieren,
Gy steden aen elcken kant,
En wilt doch vrolyck vieren,
Ter ceren den prins valjant,
Danckcude Godt verheven.
Van dat liabcl soo wert verstoort
En dat hy ons heeft gegeven
Sijn heyligh Godlijck woord.
Gy meught u wcl verblijden,
Gy steden hoogh vermaert.
Want noyt tot geenen tijden,
En waert gy soo bewaert,
Met sulcken edel heere,
En een priaces seer goet,
Want sy beyde voor Christus* leere
Willen wagen lyf cn goet.
Lact ons den Heere dancken,
Ghy menschen, groot cn kleyn,
Hy sterckt ons arme rancken.
Als men mocht zien gemeyu;
Te Leyden voor die stede
Was den vyandt hcel verbaest,
Ende t' Alekmaer oock mede,
Daer ruymde hy metter haest.
Oorlof, princelijcke heeren,
Wilt dit in danck ontfaen.
Den prins van Orangien ter eercn,
Soo is dit liedt gedaen,
Met zijn princesse verheven;
Godt spaertse beyde gesont,
En wiltsc langh laten leven.
Bidt ick wt 's herten cront.