Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 131 —
Op het hooft ca iu de stadt,
't Geschut wert los gescholcu,
Ter eeren dc bruyt miajoot,
tEn hceft haer niet verdroten.
Te schieten soo menigen. schoot.
Als sy binnen is gek.omen.
De jonckvrou, reyu gemaniert,
Elck hiet haer ■wellekomen,
Vreught wertcr gehauliert;
Op deu tooren sach men vyereu,
Deur de stadt naclit end' dagh.
Met lieüijcke manieren.
Men hoorde daer geen geklagli.
Van daer is sy getogen
Nae Dort al metter spoet,
Alsoo men sacli voor oogeu,
Godt die lieeftse belioet;
Trompetten ea claroei^eu.
Gaven daer groot geluyt,
Elckeen sach men daer spoeycn.
Ter eeren des princen bruyt.
Die van Dort, kloeck van aerde,
Waren seer haest "bedaelit,
"Want sy geen koslcu spaerdon,
Maer hebben de bruyt verwacht;
De schutters sach men treden,
;Met vaendels wijt ontdaen,
Couragicus van zeden,
Om de bruyt to outfaen.
De borgers, met verlangen,
Liepen daer buyten dc poort,
Om dc bruyt eerlijck t'ontfangen,
't Geschut \vert daer gehoort;
ïklen sagli pccktonuea braudcn,
Door de stadt, liier cu daer,
Alle de Papisten ter schaudcu,
Ter ecreii dea prins eerbaer.
De hecrcu vau der stede,
Schout, schcpeaeu, welgemoct.