Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 131 —
Oranjes huwelijk met CharloUe van Borhon*
[„Dc bruid arriveerde biuueu deu Briel, alwaer sy vau
deu Priuce seer feestelijk outhaclt ea den 12 Juny met
grote blijscliap getrout werd, en daernaer werd zy tot
Dordrecht seer statelijk ontfangen en getracteert met alle
teekeuen van blijsehap en vreugde." (Bor.) Het huwelijk
vond, vooral om den vroegcren kerkdijken gtand derbrnid,
van verschillende zijden veel afkeuring en tegenwerking;
de prins zette echter 'de zaak wijsehjk, tot zijn eigen ge-
luk door; hij vond eene vrouw geheel zijner waardig.]
Wilt nu tsaem vreught bedrijven,
Gy steden in Hollaudt,
In Zeelandt, mannen en wijven.
Bedrijft vreught aen elcken kaut,
ïer eere den prince verheven.
Zijn huysvrou edel vermaert.
Dat Godt gratie heeft gegeven.
En trouwelijck bewaert.
Ten Briel is sy gekomen,
Al raet triumphe groot.
Dat hebben die borgers vernomen.
Men schoot soo menigen schoot.
Tot den prins zijner vromen;
Men nam liaer by der handt,
Men liiet haer wcllekomen.
Al in des princen-landt.
Als den prins dat heeft vernomen.
Van herten was liy verblijdt,
Hy voer al sonder schromen,
Naer den Briel seer subijt;
Naer haer was zijn verlangen.
Den edelen princc goet,
Hy heeft zijn bruyt ontvangen,
En vricndelijck gegroet.
Men sagh daer vreught oorbooren.
Ten Briel, ick seght u plat.
Trommelen moght men hooren,