Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 131 —
Veel burghers namen de vlucht.
Opt easteel met groot gherucht,
Zy meynden 't easteel te houwen,
Dc capiteyn heeft anders ghedacht.
En zijn verraet volbracht.
Dus quameus iut benouwen.
tKas1,eel wert opghegheven daer.
Behouden? lijf cn goet eenpaer,
A^'crgheteude eer cn trouwe,
Aen den Prince ghedaen;
De verrader sal loon outfaen,
Naer ziju werck sonder üouwcu.
Een corte wijl nae dien.
Mocht men beleghert sien
Oüwatcr, zwack van mueren.
De Spaengiaerts sehoten scer,
Dc mueren vielen neer,
Dus quamen sy in trueren.
Dc borghers hebben haer ghcwccrt.
Ten lesten man gheresisteert,
De soldaten ooek midts desen;
Veel Spaengiaerts zijn vermoort.
Eer die stadt wcrdt verstoort,
Trouvvicheyt sy bcwesen.
Die Papouwen droeghen moet,
Docn zy onder den voet.
Brachten dit stecdjcn cleyne,
Schoonhoven oock, met pijn.
Moest tyranny onderworpen zijn ,
Ooek veel dorpen int ghemcync.
Oorlof, ghy borghers al,
Voor tyranny u niet vreesen sal.
Wilt voor 'tvaderlandt strijden,
Als Israël heeft ghedaen;
Iu,u noot roept Godt aen,
Hy laet u niet int lijden.