Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 131 —
Lact doch u kcrekc groeycn,
liier in dit Noort-quartier,
Wilt ons Prins met wijsheyt besproeyen,
En oock die Zeeuwen fier.
niireii cn Oiidewafcr.
[„ llicrges zieh zat gcwoet hebbende in 't Noordcr-
quarticr, brak eerlang wederom op van Beverwijk, toog
bovenwacrts, cn sloech onverwacht 't beleg voor iuren,
dat met 15 stukken bescholen, na twee dagen ingenomen
werd, 't Kasteel op hetwelk de bezetting geweken was gaf
zich over bij verdrag." (Wagenaar). Den 19^» July daarop
sloeg hij het beleg voor Oudewater, dat hij den G«» Aug.
stormenderhand innam en uitmoordde. Schoonhoven, dat tocn
aau de beurt lag, gaf zich, den by verdrag over.]
Och! my jammert met wee
De moort van 35uren de stee,
tVerraet dede haer sneven;
Dat doet het Spaensch ghebroet.
Monsieur Hierges verwoet
Heeft deze moordt bedreven.
De capiteyn ^ vant slot,
Tc Bueren, ghaf 't ghebodt.
Dat niemandt soude schieten,
Hceft zijn vcrracdt volbrocht,
Was met ghelt omghecocht,
Zijn eedt deed liy te niefc.
De Spaengiaerts, wiltet verstaen,
Vielen die stadt dapper aen,
En met ghewelt inghenomen,
Zy sloeghent daer al doot,
Jonek, out, kleyn, ende groot,
Soo wie 't niet cond' ontcomen.
1 Hopman Vogelzang; hij weiil Ie Gorinchem gevangen „ dewyl d«
Slalen hem wilde» bestraft hebben, maar ten laatsten op ccn behoorlijke
nntschuldiging losgelaten." y. Mct.