Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 131 —
Worden al aen slaken glieset ^,
Eick in zijn dorp by nainen,
üm ecn ander le wackten bct;
Haer corncl ist ontloopen,
Met namen Pietcr van Hoef 2 ,
Int Cynt sal hy 'tnoch bccoopen.
Wie sach zijn daghen sulcken boef!
Van Kersmis is dit verraet begonnen,
Amsterdam heeft dit ghewrocht,
üm sulcken peys hebben sy gheronnen,
Is dit den vreed', die ghy altijt socht? —
AVy hebbent ooek wel vernomen.
Dat met Noorthollant sou worden betaelt.
De boer is u te ghemoet gecomen,
De betalinghe had hy di-a ghehaelt,
U belooninghe leyt in sacken,
Maer het is cruyt en loot,
Die kaesen zijn al ghebackeu,
U te vitailleren in den noot;
Eerst moet ghy daervan gheven,
Twee daelders voor dat Ucent,
Dan meucht ghyse wel aenkleven.
En halen in uwe tent.
Och, Commandeur vol schänden,
Wilt ghy opwaken nict,
Wat dmck treckt ghy ter handen.
Des Heeren werck acnsiet!
Houtop van sulcke stucken,
Wacht u voortaen hiernaer
De pincxsterbloem te plucken,
Denckt aen 't voorleden jaer
Princc God, wilt ons bewaren
Voor dees bloethonden fel.
Die haer selven niet en sparen,
Om 'tbloet te storten snel,
1 Zie de verschillende namen van plaatsen en personen bij Bor,
I. bladz. 626.
2 Dexc, het hoofd der kwaadwilligen, had zich uil de voeten gC-
maakt. 3 Zie boven, bladz. 128.