Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 131 —
Omtrent ses duysent voetkueehten;
Met seven hondert ruyters te pacrt,
Meynden sy 't lant mede te bevechten,
Noorthollant hadden sy gepaert;
Opt "Verraet quamen sy aenloeren,
Dat sy van binnen hadden gestelt.
Omtrent vijfhondert boeren
Stonden tot haer hant ghestelt.
Ecu boer van Woehnum gheboren',
Eon knaep van Jesebel bequaem,
Hadden sy tot capiteyn ghecoren,
Vier hondert knechten hier men aenuaem ,
Die iu elck dorp soudea branden,
Als de Spacngiaert quam voor de schans,
Ghekleet met roode zyde banden,
Maer verloren liep haer cans.
Diederiek Sonoy, in corter stonden,
Heeft haest vernomen dese maer,
Hy heeft zijn posten wtghcsondcn,
In steden , dorpen, hier en daer;
Dat sy goede wacht souden houden
Op- sulcke verraders al,
Niet alleen mannen, maer ooek vrouwen,
Wanter veel waren int ghetal.
De steden cn dorpen alghelijcke,
Svvoeren malcandcren ghetrou,
Hoe sy vernamen de praetijcke.
Die daer nu ghclden sou,
En deden die schepen toerusten,
In alsoo eortcr stout,
Bcsetten alle havens en eusten,
Teghen sulcken loosen vont.
Men ghinck die lansknechten halen ,
Inde schanssen sterck en vast,
Die lantluyden altemalen,
Hebben op haer haspelen ghepast,
1 De dichter schijnt den ongelukkigen Koppe Kornelisz. van VVognnm
te bedoelen, eender, op valsche betichting, wreed gemarteide.jiooid-
hollandsche boeren, dien hij daarbij dan nog als kapitein 4oet vo(ftkomeii.