Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 131 —
Te voet cii oock te peerdeu,
Hy liceft glicwonnen, tsy u vertelt,
Twee stcdeu vau grooter weerden.
La Goulette cu Tunis zijnse genaemt,
Daer binnen was so menigen Italiaen,
Bisschoppen, cardinalen, spaensche gesellen.
Die zijn daer gebleven, wilt dit verstaen,
En sullen ons niet moer quellen.
Als de spaensche raet dit vernam.
So menigen post iu Brabant quam.
Dat sy doch souden accordeeren,
Dat de prins van Orangien, als een vroom man.
Den Turck sou helpen keeren.
Den prins van Orangien triumphant,
God sal hem gheven wijsheyt en verstant.
Opdat ziju woort, te deser stonden.
Mach worden ghepreect aen elcken kant:
Liever Turcx dan Pausch bevonden.
Al is de Turck geen Christen bekant,
Hy en heeft niemant om 't gheloove ghebrant
Als de Papisten doen alle daghen.
Herodes en was noyt sulcken tyrant.
Noch was het niet na Gods behagen.
Prince, die ons dit eerstmael sanck,
Ziju harteken dat was vry en vranck,
Maer jonckheyt doet hem dolen,
De geest is willich en 'tvleesch is kranck,
Hy hopet noch te onderholen.
Iliergcs' strooptocht in Koord-IIolIand.
Een nieu liet soo wil ick singhen,
Wtcr liarten alsoo fi^iey,
Hoe Papou Noort-Hollant meynde tc dwingen.
Den seven-en-twintichsten deser May;
Maer (en woude haer niet ghelucken,
Soo zijt wel hadden ghedacht,
Haer ractslaghcn braken onstucken.
En dat door Godts stercke macht.