Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 131 —
1S7Ö.
Vredehandel van Breda«
(Maart tot July.)
[Eeu lied waariu zicli krachtig de ouspaansehc eu ou-
roomsclie geest uit, die, teu heil des lands, ook alle
verdere onderliandelingen vruchteloos deed afloopen. Yerg.
de Nederlanden, onder Filips II, bl. 95 v.]
Hollant, Zeelant, weest nu verblijt,
Verheucht u nu in desen tijt,
Aenbidt den Heer der Heeren,
Dat hy ons wil geven zijn poys subijt.
Dat wy cendrachtich moghen leven.
Niet als in Vranckrijck, zyt dies wel vroet,
Daer sy vergoten het chrisLen-bloet,
En haren eedt hebben ghebrokcn,
Zy waren als leeuwen cn beeren verwoet,
Maer het sal nocli werden ghewroken.
Hadt ghy ghecreghen die overhant,
Ghy socht gheen vrede aen elcken kant,
]Met al u Babels knechten;
Ku leyt dc Koomsche Kerek int sant.
Wie salsc u weder oprechten?
tEn baet moorden of branden, al zijt ghy fcl.
Al valt ghy Godts kinderen seer rebel,
Met al u valsche partije;
Nu is ghevallen die groote Babel,
Met al haer afgoderije.
Ghy, die coningcn cu princen hebt verleyt,
Den beker der onkuyshcyt, met wreetheyt,
Hebt ghyse, vol boosheyt, gheschoncken,
Vant bloet der onnooslen, hoort mijn bescheyt,
Zijn sy ghewordcn droncken.
Den ïurck, die comt al met ghewelt,
Met dry hondert duysent man is hy tc velt,