Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 144 --
Godt zijn rcclit ende u reclitcrs ampt ontcercn?
Can u dc ondemndinglic nict leeren.
Dat ghy niet en vordert met al u ghewelt?
Weet ghy nict, dat den wijngacrt des Heeren
Het huys Israels is, die ghy vervolcht en quelt?
Sict ghy niet: hoe men den selfden meer snoeyt int velt,
Hoe men aen hem meer vruchten mach merckcu?
Propheten bovondent, martelaers hebbent vertelt.
Dat der Christenen bloet is tzaet der kereken.
Cont ghy niet wijs worden wt al de wondcrwerckeu,
Die Godt in Duytslandt en Englandt heeft ghedaen ?
Hoe wonderlick dat hy, tot zijns woordts versterckcn,
Picdtmondt, Schotlandt, Éranckrijck heeft byghestacn ?
Segt my: hoe ist met haren triumviraet ghegaen?
Wat vorderde tegen Godts woordt Alba de bloethont?
De liant, die men Henricum cn Franeiseum sach slacn,
Onghetwijfelt den mcynecdighen Carolum i vont.
Wat hielp Trentisch Concilium, Baioensch ^ verbont ?
Jae wat vorderde d' onghehoorde Parijsche moort ?
Siet ghy noch niet dat ghy Christum wederstont, ,
Als ghy zijn lidtmaten hingt en hebt versmoort ? —
Can u dit alles niet leeren, merct reehtevoort
Op een hoeck van Nederlandt, jae een stadt Leyden!
Siet inne wat Godt dede by zijn volck en woordt,
Hoe hy hun niet alleenlick spijse cost bereyden.
Dan u door alsulcken vreese dede schcyden.
Dat ghy schandelicker dan Senachcrib zijt ghewcken!
Merct hoe Godt noch zijnen arm can wtbreydcn,
Sict hoe hert het valt teghen den prick el te steken!
Laet af van uwen listighen raedt en lastersprekcn;
Lact de weesen van ghewelt langer doen gheen clacht.
Merckt dat uwe loose ende schalcke treken,
Oock blocdighe aenslaghen, worden te niet ghebracht; —
Want tegen Godt en helpt wijsheyt, racdt, noch cracht!
1 Ilcnilk 11 , Frans II , cn Karei IX van Frankiijk.
2 Samenkomst tc Bayonne (1505) van Alva met Catli. de Mcd.,
waarbij men — ten onrechte — beweerde, dat de moord aller ketters
Lestoten was.